مهاجرت به کانادا | LIWA Immigration

مهاجرت به کانادا

انتخاب محله جدید در دهکده جهانی

Apr
19

موسسه پرایس واترهاوس کوپرز (  Price Water House Coopers ) چهارمین گزارش سالانه خود را در معرفی برترین شهرهای با موقعیت های جذاب ؛ منتشر کرده است. این گزارش به بررسی 26 شهر و مقایسه فرصت های اقتصادی؛ بازرگانی ؛ فرهنگی و کارآمدی پرداخته است و در این گزارش امسال شهر تورنتو ( از استان انتاریو - کانادا ) در مجموع با کسب 1195 امتیاز بعد از شهر نیویورک ( با 1226) امتیاز در مکان دوم قرار گرفته است.

شاخص هایی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند؛ عبارتند از:

1 - سرمایه های فکری و نوآوری : تورنتو رتبه دوم بعد از استکهلم را بدست آورده است

2 - دسترسی به فن آوری : تورتنو رتبه دوازدهم را بعد از شهرهایی چون نیویورک؛ لندن ؛ استکهلم و شیکاگو بدست آورده است.

3 - سیستم حمل و نقل : تورنتو رتبه شانزدهم را بعد از شهرهایی چون پاریس و شیکاگو بدست آورده است.

4 - بهداشت و امنیت : تورنتو رتبه دوم بعد از استکهلم بدست آورده است

5 - پایداری : تورنتو رتبه ششم را بعد از شهرهایی چون برلین و استکهلم بدست آورده است

6 - نفوذ اقتصادی : تورنتو رتبه هفتم را بعد از شهرهایی چون لندن و پاریس بدست آورده است.

7 - سهولت فعالیت های بازرگانی و اقتصادی : تورنتو رتبه ششم را بعد از شهرهایی چون هنگ کنگ و نیویورک بدست آورده است

8 - هزینه های اقتصادی و زندگی : تورنتو رتبه پنچم را بعد از شهرهایی چون هاستون و نیویورک بدست آورده است.

9 - شاخصهای زندگی و دموگرافیک : تورنتو رتبه سوم را بعد از شهرهای استکهلم و سیدنی بدست آورده است.

10 - الگوهای زندگی : تورنتو رتبه چهارم را بعد از شهرهایی چون نیویورک و پاریس بدست آورده است.

در مجموع تورنتو موقعیت جذابی برای صاحبان سرمایه و ایده های ناب اقتصادی می باشد. در صورت علاقه؛ با کادر مجرب سازمان لیوا تماس گرفته و یا با تکمیل فرم ارزیابی رایگان به ارزیابی موقعیت خود در مهاجرت به کانادا بپردازید.

برای مطالعه مشروح گزارش به این لینک مراجعه کنید.

 

Subscribe to RSS - مهاجرت به کانادا